Chcesz zdobyć kompetencje przydatne w Twojej codziennej pracy bez wychodzenia z domu?

Akademia Praktyka to certyfikowane, bezpłatne szkolenia internetowe i stacjonarne dedykowane pracownikom oraz osobom związanym z ochroną zdrowia, w szczególności dla:

  • personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze itp.), mającego w swych obowiązkach funkcje administracyjne – oddziałowe, naczelne, ordynatorzy, koordynujące, dyrektorzy
  • osób pracujących w działach administracyjnych podmiotów leczniczych (kadry, działy zamówień publicznych, projektów rejestracja itp.)
  • osób z organów założycielskich podmiotów leczniczych
  • pracowników NFZ

W ramach projektu można uczestniczyć w jednym szkoleniu z wybranego obszaru.

Szkolenia prowadzone są w ramach projektu pn. „ADS Academy – rozwój kompetencji pracowników systemu ochrony zdrowia (II edycja)” nr POWR.05.02.00-00-0035/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za jakość szkoleń w projekcie odpowiada Asseco Data Systems. Opiekę merytoryczną nad szkoleniami z obszaru badań klinicznych objęła firma Soft Communication.

med-desk

Nasze szkolenia