Koordynator badań klinicznych

Koordynator badań klinicznych

Czas trwania: 16h (szkolenie dwudniowe)

Zakres szkolenia

Tajniki kariery jako koordynator badań klinicznych, przedstawiane i komentowane przez praktyków

 • Wprowadzenie w tematykę badania klinicznego:
  • zarys historii
  • geneza ICH GCP (Good Clinical Practice)
  • regulacje prawne badań klinicznych w Polsce i na świecie
  • SOP (Standard Operating Procedures)
  • terminologia badań klinicznych
  • podmioty współuczestniczące w badaniach klinicznych
 • Koordynator Badań Klinicznych:
  • wymagania dotyczące stanowiska
  • ścieżka kariery
  • obowiązki i odpowiedzialność
  • uzyskiwanie pozwoleń Urzędu Rejestracji i opinii Komisji Bioetycznej
 • Metodologia badań klinicznych,
 • Etapy badań klinicznych,
 • Zarządzanie Badaniem Klinicznym:
  • dokumentacja badań klinicznych,
  • Pakiet Submisyjny,
  • dokumentacja,
  • świadoma Zgoda pacjenta,
  • monitorowanie badań klinicznych,
 • Zarządzanie badaniem w ośrodku,
 • Ochrona danych pacjentów,
 • Jakość badania klinicznego,
 • Kontrola jakości,
 • Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych,
 • Podstawowe zasady prowadzenia badań klinicznych oparte o ICH GCP.

Certyfikat

Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego, uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie szkolenia. 

Jakość szkoleń w obszarze badań klinicznych gwarantuje firma Soft Communication – eksperci w obszarze badań klinicznych.

Zapisz się na to szkolenie