Podstawy monitorowania badań klinicznych_gr

Czas trwania: 16h (szkolenie dwudniowe)

Zakres szkolenia

Wprowadzenie do tematyki przebiegu badań klinicznych, przedstawiane i komentowane przez praktyków

 • Wprowadzenie w zagadnienie badania klinicznego
  • definicje i terminologia badań klinicznych,
  • nowe produkty lecznicze,
  • metodologia badań klinicznych,
  • podstawy prawne prowadzenia badań klinicznych,
  • prowadzenie badań klinicznych – podmioty,
  • tworzenie dokumentacji badania klinicznego,
  • pozwolenia i opinie,
  • rola Komisji Bioetycznej,
  • umowy finansowe oraz ubezpieczenie badania klinicznego,
 • Przebieg badania klinicznego:
  • zgoda uczestnika na udział,
  • monitorowanie bezpieczeństwa produktu leczniczego,
  • monitorowanie badań klinicznych,
  • zarządzanie badaniem w ośrodku badawczym,
  • jakość danych źródłowych,
  • warsztat pracy monitora badań klinicznych,
  • zamknięcie badania klinicznego.

Certyfikat

Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego, uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie szkolenia. 

Jakość szkoleń w obszarze badań klinicznych gwarantuje firma Soft Communication – eksperci w obszarze badań klinicznych.

Zapisz się na to szkolenie