Zarządzanie personelem

Czas trwania: 16h (szkolenie dwudniowe: 20.01.2020 - 21.02.2020)

Zakres szkolenia

Praktyczny warsztat z zakresu pracy w zespole i zarządzania zespołem, wykorzystujący znakomitą grę strategiczną, zwiększającą jego efektywność.

 • Zasady funkcjonowania modelu zarządzania sytuacyjnego w oparciu o teorię Herseya i Blancharda:
  • Efektywność działań w kontekście motywacji i umiejętności pracowników
  • Style zarządzania w modelu HB,
  • Delegowanie zadań dostosowane do poziomu rozwoju i motywacji pracownika,
  • Zindywidualizowane podejście umożliwiające dopasowanie poziomu zadania do aktualnych umiejętności i motywacji pracownika.
 • Wykorzystanie gry strategicznej w sytuacyjnym modelu zarządzania:
  • Wprowadzenie zasad gry,
  • Realizacja gry w zespole uczestników i wnioski ogólne,
  • Powtórna realizacja gry w zespole uczestników szkolenia,
  • Wnioski praktyczne do zastosowania w zarządzanym zespole.
 • Metodologia diagnozy zespołu 180 stopni:
  • Zdefiniowanie zadań podlegających diagnozie,
  • Diagnoza umiejętności i motywacji podwładnego w odniesieniu do realizowanych zadań przygotowana przez przełożonego,
  • Autodiagnoza umiejętności i motywacji podwładnego w odniesieniu do realizowanych zadań,
  • Rozmowa rozwojowa przełożonego i podwładnego – wypracowanie działań rozwojowych.
 • Praktyczne zastosowanie diagnozy 180 stopni i wypracowanie indywidualnych rozwiązań:
  • Możliwości dopasowania poziomu zadania do aktualnych umiejętności podwładnego,
  • Rozpoznanie sposobu delegowania poszczególnych zadań,
  • Wzmacnianie motywacji podwładnego do zadań nie lubianych.
 • Budowanie motywacji podwładnego przez zaangażowanie przełożonego w proces diagnozy.
  • Motywacyjne delegowanie zadań w oparciu o zrealizowaną diagnozę:
  • Delegowanie zadań – niska motywacja, wysokie umiejętności
  • Delegowanie zadań – niskie umiejętności, wysoka motywacja
  • Delegowanie zadań – niska motywacja, niskie umiejętności
  • Delegowanie zadań – wysoka motywacja, wysokie umiejętności.

Certyfikat

Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego, uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie szkolenia. 

Zapisz się na to szkolenie